Slide

ขายเว็บไซต์นี้ทั้งระบบ รวม Host+Domain

สิ่งที่จะได้ในเว็บไซต์
• Host+Domain
• ID Line@ : @BKKMARKET (ID สวยมาก)
• ได้เพจ+IG (@BkkMarketRama2(สามารถเปลี่ยนได้) IG : bkk_market)
• เปลี่ยนรูปภาพ เนื้อหาทั้งหมด และสินค้าทั้งหมด
• เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อ และเชื่อมโยง Social Media
• สอนการใช้งานเบื้องต้น
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพิ่มเติม หน้าเว็บไซต์ให้ถ้าต้องการ
• ซื้อไปแล้วปีต่อไปจ่ายแค่ต่าเช่า Host+Domain เท่านั้น
เว็บไซต์ทำอะไรได้บ้าง
• จัดการสินค้าหลังบ้านได้อย่างง่ายดาย
• มีตะกร้าสินค้า กดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
• มีระบบคำนวณค่าส่งให้เมื่อลูกค้าจะชำระเงิน
• แจ้งเตือนเมื่อมีคนมาสมัครสมาชิกในเว็บไซต์
• แจ้งเตือนไปที่ Line เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์

ทั้งหมดนี้ในราคา 15,000 บาท จ้างทำเว็บใหม่ได้แบบนี้แพงกว่านี้แน่นอน